Toekomstbestendig Wonen Lening nu ook in Berkelland

Duurzaamheidslening

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen woningeigenaren geld lenen om hun woning duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken. De gemeente Berkelland en de provincie Gelderland hechten veel waarde aan goede, energiezuinige en toekomstbestendige woningen en stellen deze regeling daarom gezamenlijk beschikbaar. De provincie draagt voor de helft bij aan het budget, de gemeente de andere helft.

Eén regeling voor woningverbetering
Met de komst van deze lening zijn de Duurzaamheidslening, Kluswoninglening, Blijverslening en Asbestlening voor particulieren allen overgegaan in de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor iedere situatie biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening een passende oplossing om de woonwensen te vervullen. De lening biedt meerdere mogelijkheden, waardoor ook ouderen en/of mensen met lagere inkomens gebruik kunnen maken van de lening. Voorheen moesten inwoners uit gemeente Berkelland verschillende leningen aanvragen voor een verbouwing, waarbij meerdere maatregelen worden getroffen, dat hoeft nu niet meer met de komst van de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Uitgebreide maatregelen komen in aanmerking
De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom dient er altijd minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel getroffen te worden. De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ bestaat uit meerdere varianten. Agem Energieloket kan je hierover informeren. Kijk op de website van Agem voor onze dienstverlening in de gemeente Berkelland.

Dementie: herkent u de signalen?

Weet u hoe u goed om kunt gaan met iemand met dementie? Volg een online training.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met dementie. Bij dementie ontstaan problemen met het geheugen, spreken, begrijpen, het herkennen van dingen, mensen en de omgeving en het uitvoeren van handelingen.

Dementie is een ziekte die zich vaak langzaam ontwikkelt. Dit betekent dan ook dat als je dementie hebt, je niet gelijk opgenomen hoeft te worden. Meestal kun je met dementie dan ook nog een hele tijd thuis blijven wonen. Mensen met dementie kunnen zich de eerste periode vaak prima redden, maar hebben gewoon net een beetje meer hulp, tijd of aandacht van je nodig.

U kunt ook iets doen!
Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een dementievriendelijk Berkelland? Dat kan al door het volgen van een online training. U krijgt in deze training van 15 minuten praktische tips hoe u dementie kunt herkennen en u leert hoe u iemand met dementie kunt benaderen.

Hoe volgt u de online training?

Namens heel veel inwoners uit Berkelland: alvast bedankt!

Veilig wonen met ‘slimme’ sensoren

LeefSamen

Ouderen die langer thuis blijven wonen vormen een kwetsbare groep in onze samenleving.
Zo lopen ze bijvoorbeeld een groter risico om slachtoffer te worden van diefstal en zijn ze
vaker betrokken bij woningbranden.

Veiligheid in en om het huis is een belangrijk thema binnen Heerlijk thuis in huis. Om de veiligheid van ouderen te verbeteren is Leefsamen Achterhoek gestart. In duizend huizen In de Achter-
hoek worden gratis een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders geïnstalleerd. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren via een app het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit.

Positieve reacties
De gemeente Berkelland volgt het voorbeeld van succesvolle pilots die eind 2017 in Winterswijk en in 2018 in Oost Gelre zijn uitgevoerd. Uit de positieve resultaten blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning en dat ze zich meer verbonden voelen met hun mantelzorgers.

Deelnemende ouderen geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen,” aldus een van de deelnemers. De meeste mensen houden na één jaar proefperiode het systeem dan ook in huis. Een 83-jarige Winterswijkse: “Bij mij is een beginnende brand snel ontdekt. Mijn buurman schoot te hulp en heeft erger voorkomen. Zonder die rookmelders had ik het waarschijnlijk niet naverteld.”

Deelname één jaar gratis
Met de steun van vele partijen wordt deelname voor één jaar gratis aangeboden.  Na afloop van deze periode kiest de deelnemer of hij/zij gebruik wil blijven maken van deze service. Dit kan vanaf € 7,50 per maand. De enige voorwaarde voor deelname is een actieve internetaansluiting.

Start in Berkelland
De inschrijving voor inwoners van de gemeente Berkelland start in de 2e week van mei. Er kunnen 125 adressen van dit aanbod gebruik maken.
Als u mee wilt doen kunt u zich aanmelden, of dat  voor uw mantelzorger of familielid laten doen, via www.leefsamen.nl/berkelland of bel naar (040) – 780 06 41.

Gemeente biedt leningen aan

Steeds meer ouderen blijven langer in hun eigen woning wonen. Het kan zo zijn dat de woning wat aanpassingen nodig heeft om dat mogelijk te maken. In de praktijk kan het soms lastig zijn om hiervoor geld te lenen. De gemeente Berkelland biedt verschillende leningen aan die een uitkomst kunnen bieden.

Blijverslening
Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond, het verwijderen van drempels of het aanbrengen van een anti-slipvloer in de badkamer. De leningen zijn beschikbaar voor inwoners die langer dan 2 jaar in de woning wonen.
Er zijn twee soorten leningen:
Consumptieve lening tot € 10.000. De aanvrager óf de partner is 75 jaar of jonger.
Hypothecaire lening van € 10.001 tot € 50.000. De restschuld van de woning mag inclusief de blijverslening niet hoger zijn dan 80% van de WOZ-waarde van de woning.

Duurzaamheidslening
Met de Duurzaamheidslening financiert u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Zo woont u energiezuiniger, comfortabeler én draagt u bij aan een beter milieu. De rente is 1,6%. De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- en mag onder andere gebruikt worden voor isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. De aanvrager óf de partner is 75 jaar of jonger.

Kluswoninglening
De Kluswoninglening is bedoeld voor het financieren van achterstallig onderhoud en moderniseren van gedateerde woningen. Denk bijvoorbeeld aan renovatie van badkamer, keuken of toilet of onderhoud van het casco. Zo houdt u de woning comfortabel en ook aantrekkelijker bij eventuele verkoop. De hoogte van deze consumptieve lening is minimaal € 5.000 en maximaal € 40.000. De aanvrager óf de partner is 75 jaar of jonger.

Meer informatie over hoe u een lening aanvraagt vindt u op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente op (0545) 250 250.

Alle leningen worden beoordeeld, verstrekt en beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in opdracht van de gemeente
Berkelland.