Privacyverklaring

Thuisloket, gevestigd aan p/a IJsselkade 17
7001 AN Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
thuisloket.nu
p/a IJsselkade 17
7001 AN Doetinchem
+31 545 250 545
Mevrouw A. Wolf is de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisloket, zij is te bereiken via info@livelife.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Thuisloket verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Thuisloket verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thuisloket verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Thuisloket neemt deels op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuisloket) tussen zit. Thuisloket gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress (aanmeldformulier en contactformulier): alle input vanuit de website wordt gebruikt voor follow-up.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thuisloket bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Thuisloket deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Thuisloket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Thuisloket uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

CookieNaam van cookieFunctie cookies/doeleindenBewaartijd cookies
Google Analytics__utmaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).26 maanden na sessie/update
__utmbAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).30 minuten na sessie/update
Google Analytics__utmaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).26 maanden na sessie/update
__utmbAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).30 minuten na sessie/update
__utmcAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).Tot sluiten browser
__utmzAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).6 maanden na sessie/update
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).26 maanden na sessie/update
PREFGebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.Sessie duur
SID’ of ‘HSID’Beschermd gebruikers data tegen ongeauthoriseerde toegang.Sessie duur
Google Tag Manager_ga_Ua-..Analytische cookie die websitebezoek meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics(anoniem).26 maanden na sessie/update
Typekit by Adobe_utmaFont cookie voor website.Sessie duur
Cookies die geplaatst worden na toestemming:
Doubleclick_drt_, idCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.2 jaar na sessie/update
Google AdwordsNID, HSID, SSID, APISID, SAPISIDCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Max 1 jaar na sessie/update
Google DoubleclickIDDoor deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van de te zien krijgen die bij uw voorkeur passen.Max 1 jaar na sessie/update

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Thuisloket gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuisloket en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuisloket.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Thuisloket wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thuisloket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuisloket.nu